Plaça de la Font dels Àlbers, s/n - 08182 Sant Feliu de Codines

938 661 127

Competències bàsiques 21-22

Competències bàsiques 21-22

Resultats per sobre de la mitjana de Catalunya

Com cada any, durant el mes d abril es realitzen les proves de competències bàsiques als alumnes de 6è de primària. Un any més, els resultats de les competències bàsiques de la nostra escola han estat per sobre de la mitjana de Catalunya. En el cas de l’àmbit lingüístic (català, castellà i anglès) i competència matemàtica els resultats són molt bons  i la competència cientificotecnològica els resultats han estat bons. 

Les proves de competències bàsiques es tracta d’una avaluació objectiva, amb professorat aplicador d’altres centres i amb correcció externa. Es duen a terme en dos matins i són de caràcter obligatori.

Després de la pandèmia, l’escola va activar diverses actuacions, per tal de reforçar aquelles continguts i habilitats que es podrien haver vist afectats durant la pandèmia. Gràcies a les actuacions iniciades, s’ha pogut disminuir les possibles repercussions de la pandèmia a les aules i hem  garantit la qualitat educativa i el funcionament del nostre projecte. 

CreaEscola Quality Certificate for Education Website