Plaça de la Font dels Àlbers, s/n - 08182 Sant Feliu de Codines

938 661 127

Els escacs com a eina educativa

Els escacs com a eina educativa

Les escoles FEDAC organitzen trobades d’escacs entre centres d’arreu de Catalunya

Un tret identificador del projecte avuixdemà2024 són els escacs.  A les escoles FEDAC els utilitzem com a eina educativa a totes les etapes, introduint progressivament els i les alumnes en l’aprenentatge d’aquest joc.

A l’escola es comença al segons trimestre d’I3 (Infantil 3) i es finalitza a 4t d’ESO, ja que és una activitat idònia per iniciar-se en la seqüència observo–penso–jugo, que es practica en el joc i s’intenta fer extensiva a la vida.

És un recurs que potencia el desenvolupament de les estructures cognitives, el raonament i el pensament logicomatemàtic, les habilitats lingüístiques i els hàbits de conducta. A més a meś, ajuda aquells alumnes amb dificultats d’aprenentatge. 

Però els beneficis de la introducció dels escacs educatius a l’aula van molt més enllà: afavoreixen la capacitat de concentració, la resolució de problemes, la presa de decisions, l’aprenentatge a partir de l’error, la motivació, la responsabilitat, l’empatia envers els companys, la perseverança per continuar aprenent i millorant…

La trobada eskcmat.cat, celebrada el 12 de maig a Sant Feliu de Codines, va reunir a més de 130 alumnes de FEDAC Ripollet, FEDAC Castellar, FEDAC Cerdanyola i FEDAC Sant Feliu. Es tracta d’una activitat lúdica esportiva d’intercanvi de partides d’escacs de 8 minuts amb l’alumnat de 6è de totes les escoles.  

Un cop finalitzades aquestes partides, tot l’alumnat va anar a dinar al Parc Usart, aprofitant la trobada per conèixer-s i crear i sinergies entre ells/es.