Plaça de la Font dels Àlbers, s/n - 08182 Sant Feliu de Codines

938 661 127

L’ukulele arriba a les classes de música de l’escola

L’ukulele arriba a les classes de música de l’escola

A l’escola Fedac Sant Feliu, aquest any hem introduït l’ukulele com a part integral del currículum. Aquesta iniciativa representa un pas audaç cap a l’enriquiment de l’experiència educativa dels estudiants, oferint-los una oportunitat única de connectar amb la música de manera pràctica i participativa.

La introducció de l’ukulele, un petit instrument de corda similar a una guitarra, busca oferir als alumnes una experiència musical única i accessible. A diferència d’altres instruments, l’ukulele és lleuger i fàcil de manejar, fet que facilita la participació dels més joves sense comprometre la qualitat de la seva experiència musical. Aquesta iniciativa ha rebut una acollida positiva tant entre els estudiants com entre els docents, que destaquen la facilitat amb la qual els nens s’han adaptat a aquest nou component de l’educació musical.

La inclusió de l’ukulele en el currículum de primària respon també a la creença que l’educació musical ha de ser variada i inclusiva. Diversos estudis han demostrat que l’aprenentatge d’un instrument musical millora les habilitats matemàtiques, la memòria i la concentració dels estudiants. Així mateix, la música fomenta la creativitat i l’expressió personal, desenvolupant una visió integral de l’aprenentatge que va més enllà de les matèries tradicionals.

Els beneficis de la introducció de l’ukulele a l’aula es fan evidents en els resultats dels estudiants. L’aprenentatge d’aquest instrument no només contribueix a la formació musical dels alumnes, sinó que també crea un ambient enriquidor que afavoreix la col·laboració i el treball en equip. Així, els docents destaquen com els estudiants gaudeixen de les lliçons musicals i com aquesta nova iniciativa ha generat un augment de l’interès per la música entre els més joves.

En resum, la introducció de l’ukulele a primària ha marcat un pas significatiu en l’evolució de l’educació musical a l’escola. Aquesta iniciativa no només proporciona als estudiants les eines necessàries per explorar el món de la música, sinó que també promou valors com la col·laboració, la creativitat i la diversitat dins de les aules.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website