Plaça de la Font dels Àlbers, s/n - 08182 Sant Feliu de Codines

938 661 127

Optimitzant la comunicació: estratègies innovadores per millorar l’expressió oral a l’aula

Optimitzant la comunicació: estratègies innovadores per millorar l’expressió oral a l’aula

L’oratòria és una habilitat crucial que pot beneficiar els estudiants de moltes maneres. Introduir-la a les escoles i fomentar-la des de ben petits té diversos avantatges educatius i socials. Des de les escoles FEDAC apostem per introduir la matèria d’oratòria dins de l’horari escolar.

A l’educació infantil apostem pel treball de la consciència fonològica, les exposicions de presentacions individuals entorn  una temàtica i la presentació oral dels projectes d’aula.

A les etapes d’educació primària i secundària duem a terme activitats que fomenten el treball de l’oralitat des de diferents àmbits i es reforça l’exposició de projectes memorables per part dels alumnes. A més, organitzem obres de teatre i festivals que fomenten el domini de l’oralitat.

A continuació, us exposem algunes raons per les quals és important aprendre a comunicar des de la infància:

  1. Desenvolupament de les habilitats de comunicació: L’oratòria ens ensenya a expressar-nos clarament, a organitzar els nostres pensaments i a transmetre idees de manera efectiva. Aquestes habilitats són essencials per a la comunicació quotidiana i per al futur èxit personal i professional.
  2. Millora de la confiança personal: Parlar en públic és una tasca que moltes persones troben intimidant. Iniciar l’aprenentatge de l’oratòria des de petits permet als estudiants desenvolupar confiança en les seves habilitats de comunicació, ajudant-los a superar la por de parlar davant dels altres.
  3. Foment de la participació activa en classe: Els estudiants que es senten còmodes comunicant-se tenen més probabilitats de participar activament en les discussions de classe. Això crea un ambient d’aprenentatge més dinàmic i enriquidor per a tots els alumnes.
  4. Preparació per al futur professional: Les habilitats d’oratòria són valuoses en moltes professions. Ser capaç de comunicar-se eficaçment és essencial en la majoria dels llocs de treball, ja sigui presentant projectes, negociant amb altres persones o simplement comunicant idees de manera clara i persuasiva.
  5. Desenvolupament de la capacitat d’argumentació: L’oratòria també ens ensenya a estructurar i defensar els nostres arguments de manera coherent. Aquesta habilitat és important en molts aspectes de la vida, des de debats acadèmics fins a la presa de decisions informades a la vida quotidiana.
  6. Millora de les habilitats d’escolta: L’aprenentatge de l’oratòria no només implica parlar sinó també escoltar. Aprendre a escoltar amb atenció és una habilitat important que millora la comunicació interpersonal i la comprensió mútua.
  7. Promoció de la creativitat: Parlar en públic pot ser una oportunitat per expressar la creativitat i l’originalitat. Fomentar aquesta habilitat des de petits pot inspirar els estudiants a trobar noves maneres de comunicar i compartir les seves idees.
  8. Consciència cultural i social: L’oratòria també pot ser una eina per desenvolupar la consciència cultural i social. Parlar sobre temes importants i compartits pot ajudar els estudiants a entendre millor la seva pròpia identitat i la diversitat que els envolta.

En resum, l’oratòria és una habilitat integral que no només millora la comunicació, sinó que també contribueix al desenvolupament personal i al futur èxit dels estudiants. Introduir aquesta disciplina a les escoles des de ben petits pot tenir un impacte positiu durador en les seves vides.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website