Plaça de la Font dels Àlbers, s/n - 08182 Sant Feliu de Codines

938 661 127

Ens presentem

Descobreix l'escola FEDAC-Sant Feliu: Una escola propera i familiar

FEDAC Sant Feliu, som una de les 25 escoles de la Fundació Educativa Anunciata Pare Coll (FEDAC), que s’estén arreu de Catalunya. Formem part d’aquesta xarxa escolar que ens permet adaptar-nos als reptes pedagògics del present i del futur. Treballem conjuntament per tal d’aconseguir uns bons resultats curriculars al mateix temps que promovem la formació de valors, els talents i la interioritat dels nostres alumnes.

Potenciem els talents dels nens i les nenes, els ajudem a créixer com a persones, a ser responsables, crítiques i transformadores de la societat. Eduquem alumnes per a que pensin, raonin i sàpiguen moure's en aquest món tan canviant.

Una escola amb més de 150 anys d'història

Som una escola arrelada a Sant Feliu de Codines des de l’any 1859, quan les germanes Dominiques de l’Anunciata van fer-se càrrec d’educar gratuïtament les nenes del nostre poble.

Equip humà

L’equip humà de FEDAC Sant Feliu el formem 15 mestres a les etapes d’educació infantil i primària, 9 professors a secundària i 5 professionals d’assistència i serveis. Tots nosaltres ens anomenem EDUCADORS, ja que aquesta és la nostra tasca principal.

Som un equip cohesionat i en formació contínua, amb esperit innovador i vocació docent, que creu que l’educació és l’únic motor de transformació de la nostra societat. Tots els membres d’aquest equip humà ens interrelacionem treballant en equips de cicle, departaments, etapes i projectes. Tots junts formem EL CLAUSTRE de FEDAC Sant Feliu.

Equip docent educació infantil
 • Olga Tura
  Tutora d'I3, mestra d'educació infantil, comissió facilitadors (AIP)
 • Montse Rius
  Tutora d'I4, mestra d'educació infantil, cap d'estudis d'infantil i primària, membre comissió TAC
 • Marta Andújar
  Tutora d'I4, mestra de llengua estranguera, membre comissió COMunica
 • Rosa Maria Capdevila
  Tutora d'I5, mestra d'educació infantil, comissió facilitadors (COMunica)
 • Aina Coha
  Mestra d'educació infantil, especialista de música
 • Mònica Ròdenas
  Especialista d'anglès, auxiliar de conversa
Equip docent educació primària
 • Núria Pineda
  Tutora de P1, mestra d'educació primària, membre comissió LEM i anglès
 • Núria Vilanova
  Tutora de P2, mestra d'educació primària
 • Alba Casanellas
  Tutora de P3 , mestra d'educació primària, especialista i membre de la comissió d'anglès i LEM
 • Agnès Capdevila
  Tutora de P4, mestra d'educació primària, especialista de música, membre comissió PAD
 • Estela Rodríguez
  Tutora de P5, mestra d'educació primària, especialista i membre de la comissió d’anglès i LEM
 • Sergi Aznar
  Tutor de P6, mestre d'educació primària, especialista d'educació física, responsable del Pla català de l'esport a l'escola (PCEE)
 • Marisún Taló
  Mestra d’educació primària
 • Eulàlia Piella
  Mestra d’educació primària
 • Montse Grau
  Mestra d’educació primària
 • Jordi Martínez
  Mestra d’educació primària, especialista d'anglès i música
 • Carme Codina
  Directora pedagògica d'infantil i primària, mestra d'educació primària, membre comissió PAD
 • Eloi Nortes
  Mestre d'educació primària, especialista d'educació física, director de recerca i sentit (RiS), coordinador dels grups CREC

 

Equip docent educació secundària
 • Yolanda Valero
  Tutora S1, professora de matemàtiques i tecnologia, membre comissió multilingüe/3L
 • Núria Batlle
  Tutora S2, especialista en atenció a la diversitat, professora de música i anglès
 • Alba Serrats
  Cotutora S1-S2, coordinadora de l'equip LEM, professora d'anglès, membre comissió multilingüe/3L i comissió facilitadors (LEM)
 • Sergi Capdevila
  Tutor S3, especialista en ciències socials, comissió facilitadors (shaker)
 • Marc Ruiz
  Cotutor S3, professor d'educació física, membre Pla català de l'esport a l'escola (PCEE)
 • Carola Gassió
  Tutora S4, especialista en llengües, membre comissió multilingüe/3L, comissió facilitadors (deCORart)
 • Roger Valls
  Director i cap d'estudis de secundària, professor de ciències naturals, membre comissió TAC
 • Carmina Campo
  Directora general, professora de matemàtiques i informàtica, membre comissió PAD
Personal d'administració i serveis (PAS)
 • Susanna Alsina
  Administració
 • Regina Dealbert
  Secretaria
 • Gemma Pallejà
  Psicòloga
 • Steven Wilkinson
  Auxiliar de conversa
 • Vasile Harjava
  Manteniment
Membres de l'equip directiu
 • Carmina Campo
  Directora general
 • Carme Codina
  Directora pedagògica infantil i primària
 • Roger Valls
  Direcció i cap d'estudis secundària
 • Montse Rius
  Cap d'estudis infantil i primària
 • Eloi Nortes
  Director de recerca i sentit (RiS)
Membres del consell escolar
 • Carmina Campo
  Presidenta
 • Rosa Busquets, Carme Codina i Jesús Miñano
  Representats de la titularitat
 • Angi Álvarez, Sílvia Garcia i Meritxell Rovira
  Representants de les famílies
 • Olga Tura, Montserrat Grau, Marc Ruiz i Rosa Maria Capdevila
  Representants del professorat
 • Regina Dealbert
  Representant del PAS

Instal·lacions

Feu clic en les imatges per entrar en mode presentació.

La nostra escola disposa d’espais per aprendre, per expressar-se, per reflexionar i per esbargir-se. Espais que parlen i que milloren curs a curs i que donen resposta al nostre model educatiu.

Edifici infantil i primària / Planta 0
 • Aules d’I3, I4 i I5
 • Dormitori infantil
 • Aules de P1, P2 i P3
 • Aules d’atenció a la diversitat
 • Recepció i secretaria
 • Pati d’educació infantil
Edifici infantil i primària / Planta 1
 • Aula BAM (espai de creació, tecnologia i aprenentatge)
 • Biblioteca
 • Aules de desdoblament
 • Sala de psicomotricitat
 • Aules de P4, P5 i P6
 • Direcció
 • Pati educació primària (segon cicle) i secundària
Edifici secundària
 • Aules de S1, S2, S3 i S4
 • Laboratori
 • Taller de tecnologia
 • Espai Emmaús (interioritat)
 • Aules d’atenció a la diversitat
 • Patis d’educació primària (primer cicle)
 • Menjador (amb cuina pròpia)
 • Hort escolar
 • Despatx psicologia

Parlem de l'escola

Experiències compartides a FEDAC

Famílies FEDAC

Educadors FEDAC

Exalumnes FEDAC

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l'escola.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website